حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده الماس
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
شرکت ملی صنایع مس ایران
شرکت بینالمللی مهندسی مشاور مواد معدنی (آیمکو)
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
سازمان نظام مهندسی معدن
انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران
شرکت بین المللی مهندسی ایران (ایریتک)
انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه تهران