راهنمای استفاده از سامانه

برای ارسال مقاله و ثبت نام در وبسایت همایش باید به روش زیر عمل کنید:

مرحله اول: ابتدا در وبسایت همایش ثبت نام کنید. (از راه منو عضویت در سایت)

در صورتی که عضو انجمن و یا دانشجو و... هستید، اسکن سند مربوطه (کارت دانشجویی و کارت عضویت در انجمن) را در هنگام ثبت نام بارگذاری کنید.

مرحله دوم: در مرحله بعد از منوی مقالات و زیر منوی ارسال و پیگیری مقالات برای مقاله خود اقدام فرمایید.

مرحله سوم: سپس وارد فرم شرکت در همایش در منوی ثبت نام شوید و با توجه به وضعیت خود نسبت به انتخاب یکی عضویت های موجود اقدام فرمایید.

با کلیک بر روی صدور صورتحساب و پرداخت هزینه و پرداخت هزینه ثبت نام خود را کامل کنید. دقت فرمایید که در این مرحله تنها لازم است به ازای هر مقاله ارسالی مبلغ 500.000 ریال به عنوان حق ارسال و داوری مقاله پرداخت فرمایید و نیازی به پرداخت کامل هزینه عضویت نیست.

تا زمانی که اسکن رسید پرداختی از طریق سامانه ارسال نشود مقاله شما مورد بررسی قرار نمیگیرد.

مرحله چهارم: در صورت تائید صورتحساب میتوانید مقاله شما تحت داوری قرار میگیرد.

مرحله پنجم: در صورت قبول شدن مقاله از طرف داوران نسبت به پرداخت بقیه هزینه ثبت نام اقدام فرمایید.