کلیه شرکت‌کنندگان در همایش ضروری است مراحل ثبت‌نام را طبق ضوابط زیر انجام دهند. فهرست هزینه‌های ارسال مقاله و ثبت‌نام همایش به قرار زیر است:

هزینه ثبت نام همایش (به ریال)

 

ثبت نام تا 10 شهریور ماه

ثبت‌نام با تاخیر 

 

اعضای انجمن

افراد غیرعضو

اعضای انجمن

افراد غیرعضو

دانشجو

1.500.000

1.800.000

1.800.000

2.000.000

هیئت علمی

2.500.000

3.000.000

3.000.000

3.500.000

کارشناسان

2.500.000

3.000.000

3.000.000

3.500.000

داوطلبان شرکت در همایش، لطفا مبلغ حق عضویت و شرکت در همایش را به طور جداگانه به حساب‌های زیر واریز نموده و اسناد مربوطه را ارسال نمایند.

شماره حساب انجمن برای واریز حق عضویت

حساب 47000172755602 بانک پارسیان شعبه 1029

 در صورت تمایل به پرداخت وجه از طریق اینترنت بانک یا دستگاه های خود پرداز (ATM) شماره کارت 6221061202474062 به نام سروش مدبری و اکبر چشمی

 وجه ارسال و داوری مقاله

مقاله‌دهندگان می‌بایست به ازای هر مقاله ارسالی مبلغ 500.000 ریال به عنوان حق ارسال و داوری مقاله (Submission Fee) پرداخت نموده و اسناد مربوطه را همزمان با ارسال مقاله از طریق وبگاه همایش ارسال نمایند. وجه ارسال مقاله برای ثبت و داوری مقاله جدا از هزینه ثبت‌نام (شرکت در نشست‌ها، ناهار، پذیرایی و لوح فشرده مجموعه مقالات) است. مبلغ پرداختی به عنوان حق ارسال مقاله اول، از حق ثبت‌نام نویسنده مسئول کسر خواهد شد و شرکت کننده در صورت تمایل به شرکت در همایش باید باقیمانده مبلغ را واریز نماید.

  • نویسنده‌ای که به عنوان مسئول مکاتبات و ارائه دهنده مقاله معرفی می‌شود، وجه ارسال مقاله را پرداخت می‌کند و مبلغ مقاله اول تنها از حق ثبت‌نام وی کسر خواهد شد. در صورتی که شرکت کننده‌ای بیش از یک مقاله ارسال نماید، باید به ازای هر مقاله مبلغ 500.000 ریال پرداخت نماید و تنها 500.000 ریال از حق ثبت‌نام وی کسر می‌شود. بدیهی است سایر همکاران، در صورت تمایل به شرکت در همایش، باید جداگانه ثبت‌نام نموده و هزینه کامل را پرداخت نمایند.
  • در صورتی‌که عضو انجمن هستید، ارائه شماره عضویت جهت استعلام و در نظر گرفتن تخفیف ثبت‌نام الزامی است. در غیر این صورت هزینه ثبت‌نام بر اساس هزینه افراد غیرعضو محاسبه خواهد شد.
  • هر شرکت کننده مجاز است هر تعداد مقاله را جهت داوری و ارائه در همایش ارسال نماید.
  • دبیرخانه همایش از داوری مقاله‌هایی که وجه ارسال مقاله را پرداخت نکرده باشند، معذور است.
  • هزینه‌های واریز شده، در صورت رد مقاله یا انصراف از شرکت در همایش، قابل برگشت نمی‌باشد.