اعلام نتایج داوری مقالات بیستمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
1395-06-01

نتایج حاصل از داوری مقالات در دو فایل زیر برای ارایه به صورت پوستر و شفاهی تنظیم شده است. برای عزیزانی که مقالات مقاله آن ها پذیرفته شده است ایمیلی با سربرگ همایش از طرف دبیرخانه ارسال خواهد شد.

مقالاتی که در این دو لیست نیست از نظر داوران مردود اعلام شده است. لذا خواهشمندیم از تماس با دبیرخانه خودداری فرمایید.

فرمت مشخص پوستر برای ارایه را می توانید در اینجا ببینید.

فایل راهنمای ارایه شفاهی را می توانید در اینجا ببینید.

ارائه به صورت پوستر

ارائه به صورت شفافی