تمدید مهلت ارسال مقالات
1395-04-31
تمدید مهلت ارسال مقالات

با توجه به استقبال گسترده اساتید ، پژوهشگران ، کارشناسان و دانشجویان سراسر کشور از بیستمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و درخواست های مکرر نسبت به تمدید مهلت ارسال مقالات بدینوسیله به اطلاع می رساند با توجه به تصمیم شورایعالی همایش مهلت ارسال مقالات تا 10 مرداد ماه تمدید گردید. شایان ذکر است کلیه پژوهشگرانی که تا کنون موفق به ارسال مقالات خود نگردیده اند می توانند مقالات خود را حداکثر تا تاریخ فوق الذکر از طریق وبسایت همایش ارسال نمایند.