راهنمای نگارش مقاله برای بیستمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران

16 تا 18 شهریورماه 1395

دانشکده زمین‌شناسی دانشگاه تهران

 

مقالات با نرم‌افزار Microsoft-Word نسخه 2007 به بعد در چارچوب صفحه A4 تایپ شوند (ارسال فایل pdf مورد قبول نیست).  قالب‌بندی مقاله به صورت زیر است:

فاصله از بالا

3

فاصله از پایین

3

فاصله از چپ

3

فاصله از راست

4

- مقالات به صورت تک‌ستونی و حداکثر در 8 صفحه تهیه شود که این 8 صفحه جدول‌ها، شکل‌ها و پیوست‌ها را نیز شامل می‌شود.

- اندازه و نوع قلم‌های مورد استفاده برای هر یک از موارد در جدول زیر آمده است.

- فاصله سطرها در تمامی متن single)) است.

- تورفتگی متن در ابتدای هر پاراگراف 5/0 سانتی متر است.

- بین متن هر قسمت و عنوان قسمت بعدی، یک سطر فاصله باشد.

اندازه و نوع قلم‌ها

موقعیت استفاده

نام قلم

اندازه قلم

متن جداول و شکل‌ها

بی نازنین

9

عناوین جداول و اشکال

بی نازنین پررنگ

10

متن مقاله و متن چکیده

بی نازنین

12

واژه‌های کلیدی

بی نازنین پررنگ

11

عنوان چکیده

بی نازنین پررنگ

13

نام مؤلفان و مراجع

بی نازنین

10

عناوین اصلی بخش ها

بی نازنین پررنگ

14

عناوین فرعی

بی نازنین پررنگ

12

عنوان مقاله

بی هما

16

 

فصل‌بندی مقاله

مقاله باید شامل بخش‌های اصلی زیر باشد، اما نویسندگان بر حسب موضوع مقاله می‌توانند عناوین دیگری را نیز اضافه نمایند:

عنوان مقاله، مشخصات فردی، چکیده، کلیدواژه‌ها، مقدمه، روش‌ها و مواد، نتایج و بحث، نتیجه گیری، و مراجع.

سایر قسمت‌ها شامل تقدیر و تشکر، نمادها و پیوست‌ها همگی در انتهای مقاله بعد از نتیجه‌گیری و قبل از مراجع قرار می‌گیرند.

عنوان

عنوان مقاله در عین اختصار تمام ویژگی‌های کار انجام شده را مشخص کند.

نویسندگان: نام و نام خانوادگی، نشانی کامل نویسنده‌/ نویسندگان شامل محل کار و پست الکترونیک کلیه همکاران. ارائه‌دهنده مقاله باید با قلم بولد و علامت ستاره (*) مشخص شود.

چکیده

چکیده حداکثر در 250 کلمه به‌طور صریح موضوع و نتایج پژوهش انجام شده را مطرح کند. این بخش باید حاوی نکات اصلی و نتایج مقاله باشد،‌ به‌نحوی که بتوان آن را جداگانه چاپ کرد. در این بخش از آوردن اطلاعات عمومی مانند موقعیت مکانی، آب و هوا، جزئیات، جدول، شکل یا فرمول خودداری شود. به دنبال چکیده فارسی،‌ و با یک خط فاصله از آن، کلیدواژه کلیدی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

حداکثر پنج واژه باشد و واژه‌هایی در این بخش آورده شود که محققان دیگر را هنگام جستجو به راحتی به این مقاله رهنمون سازد.

مقدمه

در این بخش نویسندگان، اطلاعات منطقه‌ای، پیشینه مطالعاتی و مروری بر مراجع، اهمیت موضوع و هدف مطالعه را ارائه نمایند. اطلاعات زمین‌شناسی عمومی، منطقه‌ای و مانند آن می‌تواند در این بخش یا در فصل‌بندی جداگانه بعد از مقدمه آورده شود.

روش‌ها و مواد

نتایج و بحث

نتیجه‌گیری

تقدیر و تشکر

به منظور رعایت اخلاق پژوهش و حقوق حمایت کنندگان، درخواست می‌شود نویسندگان مقالات در صورت تامین مالی یا دریافت کمک علمی، تجهیزات و ... حتما بخش تقدیر و تشکر را در مقاله خود بیاورند.

مراجع

عنوان کتاب و مجله (فارسی و انگلیسی) با قلم ایتالیک نوشته و برای ارجاع به مراجع در متن نیز صرفا از نام نویسندگان و سال انتشار استفاده شود و از آوردن شماره خودداری گردد. دقت شود که به همه مراجع در متن، ارجاع داده شده‌باشد. ترتیب مشخصات مندرج در یک مرجع به نحو زیر است :‌ نام خانوادگی و نام نویسنده یا نویسندگان،‌ تاریخ نشر،‌ نام اثر،‌ ناشر ، و شماره صفحات

مراجع فارسی

1- رحیمی، م. ح.، کلانتری، ن.، 1382 بررسی کیفیت شیمیایی دشت‌های زویرچری و خِران، بیست و دومین همایش علوم زمین .14 تا 16 بهمن ماه. سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشور. تهران

References:

1- Calagari, A.A. 2003 Stable isotope (S, O, H and C) studies of phyllic and potassic- phyllic alteration zones of the porphyry copper deposit at Sungun, East Azerbaijan, Iran. Journal of Asian Earth Sciences, 28, 409–422.  

جداول،‌ اشکال و روابط

بین متن مقاله و جداول یا اشکال، ‌یک سطر خالی در نظر گرفته شود. جداول و اشکال، به‌طور جداگانه شماره ردیف خواهند داشت. مثل شکل 1 یا جدول 1.  هر یک از جداول و اشکال،‌ در اولین محل مناسب بعد از رجوع به آنها در متن مقاله،‌ قرار داده شوند. جداول یا اشکال باید داخل متن مقاله آورده شود. نمودارها و تصاویر،‌ باید واضح و مطالب نوشتاری داخل آنها کاملا خوانا و ترجیحا به زبان فارسی باشند. اشکالی که حاوی اطلاعات کمتری هستند باید به مقیاس مناسب کوچک شوند. شماره ردیف و شرح جداول در بالا و شماره ردیف و شرح شکلها در زیر آنها درج می شود.

روابط و فرمولها با حروف متن نوشته شده و به ترتیب شماره ردیف می خورند. شماره هر رابطه در داخل پرانتز و در سمت راست سطر قرار می گیرد. معادله را به صورت وسط چین قرار دهید.


ارسال مقالات

مقالات باید در فرمت word و PDF  آماده شده و تا تاریخ 1/5/1395 ارسال شوند.

تذکر:

به دلیل ضرورت رعایت فرمت ثابت در مجموعه مقالات همایش، خواهشمند است حداکثر توجه را نسبت به رعایت دقیق دستورالعمل ارائه شده مبذول فرمائید.

با توجه به حجم زیاد مقالات دریافتی و نبود فرصت برای بازگرداندن و تصحیح مقالات، همایش از داوری و چاپ مقالاتی که مطابق با دستورالعمل فوق الذکر نباشند معذور است.   


دریاف راهنمای نگارش