علوم زمین در سال های اخیر رشد شتابنده ای داشته و علاوه بر تولید کمی و کیفی علم در شاخه های مختلف، شاهد ایجاد میان رشته های جدیدی بوده ایم که در دهه های گذشته به صورت شاخه ای مهم از علوم زمین مخاطبان خاص خود را یافته و جای خود را در جامعه علمی باز کرده است. دانشگاه ها به عنوان جایگاه های تولید علم و فناوری کشور، در این عرصه رقابتی و پیشرو مهم ترین نقش را داشته­اند و صنعت به عنوان پشتیبان آنها، نقشی انکار ناپذیر دارند، هر چند هنوز تا رسیدن به ارتباط مناسب صنعت و دانشگاه فاصله زیادی وجود دارد.تولید علم در قالب کنفرانس ها، مجلات و سخنرانی ها به جامعه علمی کشور عرضه می­گردد و انجمن ها برای فراهم آوردن بستر مناسب برای تبادل نظر و اندیشه جایگاهی خاصی دارند.

همراهی صنعت، دانشگاه ها و انجمن زمین ­­شناسی ایران در پشتیبانی، تولید و عرضه و ارائه علم در دو دهه گذشته شکوفایی قابل توجهی داشته است. دانشگاه تهران به عنوان میزبان همایش انجمن زمین شناسی ایران، افتخار دارد بیستمین دوره  همایش را با شکوه تر و پربارتر از دوره های قبل اجرا نماید. در این راستا از کلیه دانش پژوهان، استادان، پژوهشگران، دانشجویان، صنعتگران و تجارت گران علوم زمین در برگزاری این همایش که امید است نقطه عطفی در تاریخ علوم زمین کشور باشد، دعوت به عمل می­آید.